Politica de confidențialitate

22
sept
Rezultatele finale pentru ocuparea posturilor vacante

Rezultatele interviurilor si rezultatele finale pentru ocuparea posturilor vacante de fochist si în..

Detalii
21
sept
Anunț ocupare posturi vacante

Detaliile despre concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se găsesc mai jos: anunț concurs..

Detalii

Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care Colegiul National "Carol I" din Craiova, denumită în cele ce urmează SOCIETATEA, colectează, utilizează şi gestionează informațiile cu caracter personal pe care le transmiteți prin intermediul site-ului www.cnc.ro, prin platforma de comenzi online, precum și telefonic. SOCIETATEA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în limita dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum, dispoziţiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

În legătură cu toate solicitările legate de datele dumneavoastră, de protecţia datelor în cadrul SOCIETĂȚII sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: contact@cnc.ro.

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

SOCIETATEA prelucrează date cu caracter personal strict pentru a permite efectuarea comenzilor de produse alimentare. În acest sens, SOCIETATEA poate prelucra următoarele categorii de date: nume şi prenume, adresă de email, număr telefon, adresă livrare comandă.

 

Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la dumneavoastră, atunci când creați un cont în cadrul platformei de comenzi ori când realizați comenzi telefonice.

 

Categorii de date personale stocate

Așa cum am arătat mai sus, categoriile de date pe care le colectăm sunt următoarele: nume şi prenume; adresă de email; număr telefon.

 

 

Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi: 

 

 • dreptul de acces – aveți dreptul să obțineți de la SOCIETATE confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră personale, precum și informații privind specificul prelucrării;
 • dreptul la rectificarea datelor – aveți dreptul să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră personale incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat") – aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante;
 • dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea , exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor personale;
 • Detalii pentru conectarea la rețelele sociale pentru utilizatorii care accesează site-ul web prin conturile lor de pe Facebook.
 • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care datele sunt prelucrate prin mijloace automate, aveți dreptul să solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri – aveți dreptul vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al SOCIETĂȚII, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică;
 • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare – aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal - aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile. În România, autoritatea competentă este la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, http://www.dataprotection.ro/;
 • dreptul la o cale de atac judiciară - aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere;
 • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail contact@cnc.ro.

 

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Prin măsurile tehnice și organizatorice implementate, datele cu caracter personal sunt protejate împotriva accesului, divulgării, utilizării, modificării sau distrugerii neautorizate de către orice persoană fizică sau juridică.

 

 

Transmiterea datelor către terți

SOCIETATEA nu distribuie date cu caracter personal unui terţ, în alte scopuri decât cele descrise în contractul încheiat cu dumneavoastră și în prezenta Politică. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor noștri care întrețin sistemele IT.

 

 

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

SOCIETATEA nu va păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.

 

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 

 

 

Intrarea în vigoare și modificările Politicii de confidenţialitate

Prezenta Politică a intrat în vigoare la 1 mai 2023

 

 

 

Pentru a continua utilizarea site-ului trebuie să acceptați aceasta politică de confidențialitate.

ACCEPT

 

Actualizat la 18.05.2023, 18:35